Hizmetler

Online Dersler

  • Pilates dersleri

Herkes için Pilates

Pilates her yaşta, herkesin, sağlık durumları ne olursa olsun, değerlendirmelere bağlı olarak uygulanabilen, uyarlanabilen bir egzersiz sistemidir. Pilates sadece form tutmak veya fit olmak için ya da performans arttırmak için değil, sağlık sektöründe tedaviye destek amacı ile uygulanmaktadır.


Yaşlılık dönemi (Geriatri) ve Pilates

Geriatri; yaşlılık dönemindeki sağlık sorunları ve bu sorunların tedavileriyle ilgilenen tıp dalıdır. Yaşlılık döneminde bedensel ve zihinsel kayıpların artmasıyla kişilerdeki hayat kalitesi düşmeye başladığı gibi sağlık problemlerini olumsuz etkileyen bazı durumlar ortaya çıkmaya başlar. Yaşlılık döneminde ‘’sen yaşlandın yorma artık kendini’’ ,’’yaşlandı artık’’, ‘’benden geçti artık yaşlandım’’ gibi cümlelerin tarih olmaya başladığı son dönemde, yaşlılık dönemine en etkin şekilde tüm olumsuzlukların ortadan kaldırmasına veya azaltmasına destek sağlayan, kişilerin düzenli egzersiz yapmaları ve sosyal kalmalarıdır. İşte pilates bu dönemlerde kişilere en etkin destek olan bir egzersiz sistemidir.

Yapılan araştırmalarda yaşlılık dönemde düzenli egzersiz yapan kişilerde kas kaybının çok daha az olduğu gözlemlenmiştir. Ve bu durum kişilerin darbelere veya travmalara olan vücut dayanaklılığını arttırmıştır. Ayrıca vücut direnci artarken, hastalıklara daha dayanıklı olduğu bilinmektedir. Daha önemlisi egzersiz yapan kişilerde zihinsel aktivitelerdeki artış yüzünden yaşlılığa bağlı unutkanlıklar ve bazı hastalıklar da azalma görülmüştür.


Hamilelik ve Pilates

Pilates, kadın-erkek ve her yaştan insan için ideal bir egzersiz sistemi olmakla beraber, özellikle hamileliğin ilk aylarından son aylarına kadar kadını doğuma hazırlayan, güçlendiren, doğum sonrasında da eski formuna hızla dönebilmesini sağlayan bir egzersiz sistemidir. Hamilelik sırasında anne adayının zindelik duygularını artırıyor ve özgüvenini besliyor. Hamilelik süresince oluşan fizyolojik, psikolojik ve hormonsal değişimlere uyumu sağlıyor. Uyku kalitesini olumlu yönde etkiliyor. Hamilelik sonrası bedenin hızla toparlanabilmesi için sağlam, sağlıklı bir temel oluşturuyor.


Rehabilitasyon ve Pilates

Rehabilitasyon; bir kimsenin iş yapmaya engel olan sakatlığını ya da hastalığını gidermek, onu iş yapabilecek, çalışabilecek duruma getirmek için uygulanan sağaltım, bakım ve eğitim işidir.

Pilates tam da bu noktada rehabilitasyon yoğun bir destek sağlar. Kişiye vücudunu nasıl kullanacağını öğretirken, farkındalık artmaya başlar. Pilates sadece bir egzersiz sistemi değildir. Aynı zamanda kişiye vücudunu nasıl kullanacağını öğreten bir sistemdir. Zihin ve beden arasında etkileşimi arttırıp, doğru duruşu ve güncel hayatında tekrarladığı birçok hareketi daha bilinçli yapmasını ve vücudu nasıl rahatlatacağını öğretir.

Vücudunu nasıl kullanacağını bilen ve hareketler esnasında daha bilinçli davranan kişiler, sakatlıklara bağlı ya da sakatlığa sebep olan travmalar ve duruş bozuklukları gibi durumlara karşı daha dayanıklı, daha bilinçli olurlar ve riskleri daha fazla azaltırlar.